Настоящото ни клиентско портфолио включва клиенти от различни сфери на дейност

  • Производство
  • Услуги ( транспорт, сметосъбиране, ВиК и др.)
  • Търговия ( хранителни стоки, строителни материали, скрап, автомобилни и индустриални масла и др.)
  • Строителство
  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)
  • Бенефициенти по оперативни програми на Европейски съюз
  • Производство