Информация за контакт

Маргарита Матова
Управител, Регистриран одитор
Моб.: +359 888 504 590
mmatova@audit-consult.eu
Анелия Минчева
Одит мениджър, АССА
Моб.: +359 887 335 655
amincheva@audit-consult.eu
ул.”Будапеща” 70, ет.4, ап.10
София, 1202
България

Изпратете съобщение