Повече за Одит Kонсулт А&М

Одит Kонсулт А&М e еднолично дружество с ограничена отговорност създадено през 2001 година, съгласно Търговския закон на Република България с основна дейност извършване на финансов одит и оказване на счетоводни и данъчни консултации.

Дружеството има дългогодишен опит във финансовия одит на местни и международни дружества с рамка на отчитане Международните Стандарти за Финансова Отчетност (МСФО) и Националните Счетоводни Стандарти (НСС).

Винаги сме смятали, че ролята ни на одитор предполага оказване на практическо съдействие и даване на текущи консултации с цел намиране на решения за проблемите, породени от променящата се бизнес среда.

Като част от извършвания от нас одит, ние ще отправим препоръки до управлението за промяна на съответните процедури с цел отстраняване на идентифицираните слабости.

Ние предоставяме одит услуги в съответствие с разработена одит методология, съобразена с изискванията на Международните одиторски стандарти.

КЛЮЧОВИ ЦЕННОСТИ

Компетентност

Ние притежаваме способността да разрешаваме проблеми, като придобиваме задълбочено разбиране и познание за Вашия бизнес.

Почтеност

Ние предоставяме ясни съвети, основани единствено на желанието ни да видим Вашия успех.

Доверие

Ние изграждаме дългосрочни партньорства, като се стремим да спечелим Вашето доверие чрез нашата коректност.

Man showing business graph on wood table

УМЕНИЯ

  • Работа в екип

    Ние работим успешно, съвместно с външни експерти, за да ви предоставим услуги с най-добро качество.

  • Специализация

    Ние концентрираме работата си в специфични области, за да получим пълно разбиране за Вашата дейност във връзка с нашите взаимоотношения.

  • Фокус към клиента

    Ние поставяме отношенията си с Вас и желанието за Вашия успех в центъра на всичко, което правим.

МЕНИДЖЪРСКИ ЕКИП

Маргарита Матова

Управител, Регистриран одитор

Маргарита Матова е основател и едноличен собственик на Дружеството. Тя е член на Института на дипломираните експерт-счетоводители от 1998 година. Професионалният и опит включва извършване на одит на финансовите отчети на български и международни дружества, европейски проекти, счетоводни и данъчни консултации. До 2013 година е била Съдружник в международната одиторска компания VGD в България.

Маргарита има значителен опит в подпомагане на компании в след приватизационните процеси в България.

Тя е провеждала редица курсове за обучение по теми, свързани с националното законодателство и счетоводното отчитане.

Оказвала е съдействие на български и чуждестранни клиенти в проекти за финансиране.

Анелия Минчева

Одит мениджър, ACCA

Анелия Минчева стартира професионалния си опит в одита на финансови отчети през 2007 година като Одит aсистент в Moore Stephens България. През 2008 година се присъединява към одит отдела на KPMG България за период от почти 5 години. От 2013 година Анелия е Oдит мениджър на Одит Консулт А&М.

Анелия има дългогодишен опит в извършването на финансов одит на български и международни компании в т.ч Луфтханза Техник София, БАСФ, Баумит България, Мерк България, Нова Телевизия, Атлас Копко България, Пайп Систем, Транспорт Строй, Булвария- Автомобилни Продукти и др.

Член е на Асоциацията на Дипломираните експерт- счетоводители на Великобритания (Association of Chartered Accountants UK (ACCA)).